ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการกินและวิธีการวางแผนการกินให้เหมาะกับตัวคุณ

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการกินและวิธีการวางแผนการกินให้เหมาะกับตัวคุณ ความเข้าใจที่ว่าเราทุกคนตอบสนองต่ออาหารในแบบเดียวกัน หรือความคิดที่ว่าเมื่อเรากินอาหารหรือปฏิบัติตามแนวการกินแบบใดแบบหนึ่ง ร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันนั้นจริงหรือไม่? แล้วเราควรรับมือด้วยการวางแผนการกินแบบใด